Профилактика на Bifora Chronograph (Valjoux 7733)

Тук можете да прочетете как протича профилактика на Bifora Chronograph (Valjoux 7733) – хронограф с ръчно навиване

Става дума за безспорно интересен механизъм. В днешните дни този калибър може да го срещнете най-често в руски вариант – Poljot 3133, който е почти идентичен с Valjoux 7733 Вс епак между двата има малки разлики. В тази тема освен, че ще разгледаме стъпките, през които минаваме по време на профилактика, ще обърнем внимание и на прецизната настройка на хронографа.

Характеристики:
Height:6.00mm
Frequency:18,000 A/h
Angle of lift:48Започваме:

Започваме с изясняване на принципа на работа на този механизъм:Профилактика на Bifora Chronograph-01
1-driving wheel (това колело се поставя на оста на секундното колело), то е в постоянен контакт с 2-clutch wheel. При пускане на хронографа 2 влиза в контакт с 3-central chronograph wheel (под периферията на това колело има един палец, благодарение на който е възможно отчитането на минутите). При едно пълно завъртане на 3 палецът влиза в контакт с 4-intermediate-counter wheel, което колело пък завърта 5-minute counter wheel (на оста на това колело с поставя стрелката на минутния брояч).
Часовникът определено се нуждаеше от профилактика,тъй като работеше с около 240 градуса,което е доста под изискванията особено за този калибър. Той е добре да работи с около 300-320 градуса, защото при пуснат хронограф амплитудата започва да намалява, което е нормално. При различните хронографи допустимата загуба на амплитуда е различна,в нашия случай не повече от 20-30 градуса.
Поставеното на оста на секундното колело 1-driving wheel, се маха много внимателно със специално предназначен инструмент за това.
 Часовникът е готов за миене.
Сверяващата система.
 
Проверка на профилактика на Bifora Chronograph до момента.
Можем да продължим със сглобяването.
4-Intermediate counter wheel
4-Intermediate counter wheel

Настройки на хронографа, от които зависи правилната му работа:

Чрез винта, ограден в черно, който се нарича ексцентрик зависи дълбочината на зацепление на 1-driving wheel с 2- clutch wheel. От този ограден в червено зависи зацеплението между 2- clutch wheel и 3-central chronograph wheel. От оградения в зелено зависи разстоянието между 3-central chronograph wheel и 4-intermediate-counter wheel. Ако разстоянието е прекалено голямо хронографът може въобще да не отчита минутите. Другият вариант да е прекалено близко и на едно завъртане да отчита 2 минути. От последния, който е ограден в син цвят зависи натиска на спирачката спрямо мин. брояч, трябва да е така настроена, че при старт на хронографа колелото да не помръдва. Трябва да лежи в средата между два от зъбите на колелото.
Дълбочината на зацепване на колело 1 спрямо колело 2 трябва да е 2/3,а това между 2 и 3 трябва да е 1/3. Тази настройка се постига с по-горе споменатите ексцентрици.
Проверка на работата на часовника с пуснат хронограф. Всички препоръки и изисквания са спазени.
Всичко е наред и можем да преминем към поставяне на циферблата и стрелките.
Часовникът имаше сериозни проблеми с водоустойчивостта. Можете да видите в какво състояние бяха неговите уплътнения на бутоните, когато ги разглобихме. Това е обяснимо, предвид възрастта на часовника.

Уплътнения и водоустойчивост

След като сменихме всички уплътнения на часовника (също така на всички уплътнения се поставя силикон), часовникът премина успешно теста за водоустойчивост.
Тези механизми изискват високо ниво на прецизност,както и на концентрация. Едино пропуснат детайл може да доведе до много проблеми и нужда от нова интервенция.  Всички компоненти и тяхното състояние трябва да бъдат огледани огледани и преценени много внимателно. Неправилната настройка на ексцентриците може да доведе до колосални „аномалии“. Например да спира целият часовник при пускане на хронографа, голяма загуба на амплитуда и много много други.

След всеки ремонт, извършен от нас, даваме 2 ГОДИНИ ПИСМЕНА ГАРАНЦИЯ, за извършените от нас дейности.

Вашият коментар