Политика на поверителност

Ние събираме и обработваме лични данни само в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 GDPR). Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена цел и не може да се извършва без ограничение.

Публикувана на 05.08.2018

1. Събиране на информация

Ние събираме информация от вас когато се регистрирате в нашия сайт, когато се вписвате в акаунта си, правите покупка. Събраната информация включва вашето име, имейл адрес, телефонен номер.

Автоматично приемаме и записваме информация от вашия компютър и браузър, включително вашия IP адрес, информация за вашия софтуер и хардуер, както и коя страница сте поискали да се зареди.

 2. Използване на информацията

Всяка информация, която събираме от Вас може да бъде използвана за да:

  • Персонализираме вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди
  • Да предоставим модифицирано рекламно съдържание
  • Да подобрим нашия сайт remontnachasovnizi.com
  • Да подобрим потребителската услуга и нуждите ви от поддръжка
  • Да се свържем с вас чрез имейл
  • Да проведем конкурс, промоция или проучване

3. Поверителност при извършване на електронна търговия

Ние сме единствените собственици на информацията събирана през този сайт. Личната ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без вашето изрично съгласие, освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка и/или транзакция, например за изпращане на поръчка.

 4. Разкриване пред трети страни

Ние, remontnachasovnizi.com, не продаваме, търгуваме, преотстъпваме, споделяме или по друг начин трансферираме вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт или ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.

Вярваме, че е необходимо да се споделя информация, в случаите, в които е трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.

Неличната информация от друга страна, може да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама и друга употреба.

5. Защита на информацията

Ние имплементираме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена. Използваме надеждни авангардни методи за криптиране да защитим важна потребителска информация, пренасяна онлайн. Само служители, които трябва да извършат специфично действие (например изготвяне на сметка или потребителска услуга) имат достъп до лична идентификационна информация.

Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда.

6. Отписване

Запазваме правото да използваме имейл адреса, който ни предоставяте, за да ви изпращаме информация и обновления, свързани с вашата поръчка, по-рядко новости за нашата компания, свързана с продуктите информация, и т. н. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли в бъдеще, включили сме подробни инструкции за отписване в края на всеки имейл.

7. YouTube

Сайтът ни използва плъгини от YouTube, компания на Google. Операторът на страниците е YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ако посетите някоя от страниците, която използва YouTube, се създава връзка със сървърите на YouTube. Така сървърът на YouTube получава информация кои страници сте посетили. Ако сте се вписали в YouTube акаунт, YouTube ви позволява да асоциирате посетените страници директно с личния си профил. Можете да избегнете това, като излезете от YouTube акауната си.

Използваме YouTube, за да направим сайта си по-атрактивен. Това е регламентирано от Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Можете да откриете повече информация за обработката на данните си от YouTube на https://www.youtube.com/static?gl=BG&template=terms.

8. Vimeo

Сайтът ни използва функции, осигурени от видеопортала Vimeo. Услугите са предоставени от Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Ако посетите страница, която използва Vimeo плъгин, се осъществява връза със сървърите на Vimeo. Така сървърът на Vimeo получава информация кои страници посещавате. Освен това, Vimeo ще получи Вашия IP адрес. Това важи и ако не сте влезли в акаунта си във Vimeo, когато използвате нашия плъгин или ако нямате акаунт. Информацията се изпраща на сървър на Vimeo в САЩ, където се съхранява.

Ако сте се вписали в Vimeo акаунт, Vimeo ви позволява да асоциирате посетените страници директно с личния си профил. Можете да избегнете това, като излезете от Vimeo акауната си.

Можете да откриете повече информация за обработката на данните си от Vimeo в тяхната политика за поверителност на https://vimeo.com/privacy.

9. Google Web Fonts

За да осигури неизменно визуално представяне на шрифтовете, нашит сайт изплзва мрежови шрифтове, осигурени от Google. Когато отворите страница, браузърът зарежда необходимите мрежови шрифтове в кеша на браузъра, за да визуализира текстовете и шрифтовете по неизменен начин.

За тази цел браузърът ви установява директна връзка със сървърите на Google. Така Google научават, че нашият сайт е отворен от Вашия IP адрес. Използването на Google е с цел постоянно и атрактивно представяне на нашият сайт. То е регламентирано от  Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Ако браузърът Ви не поддържа мрежови шрифтове, те ще бъдат заменени от стандартни, инсталирани на системата Ви,

си.

Можете да откриете повече информация за обработката на данните си можете да намерите тук – https://developers.google.com/fonts/faq както и в политиката за сигурността на Google на https://www.google.com/policies/privacy/.

 10. Съгласие

Като използвате нашия сайт remontnachasovnizi.com, вие се съгласявате с нашата политика на поверителност.