Общи условия

Общи условия за ползване на remontnachasovnizi.com

I. Дефиниции

ДОСТАВЧИКЪТ означава Трейдинг Систем ООД

ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

САЙТ или ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН означава уебсайта remontnachasovnizi.com.

КЛИЕНТ или ПОЛЗВАТЕЛ означава лице, ползващo сайта remontnachasovnizi.com.

ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги

II. Общи положения

Този уебсайт е собственост на Трейдинг Систем ООД, ЕИК 20294302, с идентификационен № по ЗДДС BG20294302, телефон за контакт 0887 852 416.

Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на Доставчикът. Нищо на този уебсайт не трябва да бъде разбирано като даващо Ви съгласие или разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация от този уебсайт. Копирането или свалянето на информация от сайта не прехвърля върху Вас авторските права върху тази информация. Съдържанието на този сайт може да бъде променяно на постоянна база и без предизвестие от Доставчика.

 

III. Стоки и информация

Чрез електронна поръчка от сайта могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в Кошницата на ползвателя, съгласно механизма на работа на магазина. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, е описана от производителя на материалите, които придружават артикулите. Доставчикът продава стоки, втора употреба, които не са закупени директно от производителя на стоките, поради което Доставчикът не може да гарантира автентичността или марката на продуктите.

IV. Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Доставчикът си запазва правото без предупреждение да ги променя. Представените в магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която зависи от избраната от клиента опция за доставка. Цената за доставка е посочена отделно преди потвърждаването на поръчката.

В цената на артикулите не е включена цената за доставка.

V. Поръчки

Поръчки могат да извършват само потребители, приели общите условия. Ако ползвателят пожелае да получи фактура, фактурирането на закупените продукти става само в български лева. Сроковете за доставка на поръчките зависят от партньорите на Доставчикът – куриерски фирми. Възможностите за доставка могат да бъдат променяни от Доставчикът по всяко време.

VI.  Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана стока, като използва по свой избор една от изброените в Кошницата възможности за доставка и плащане. Ако ползвателят избере опцията за доставка с куриер и плащане с Наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Независимо от избрания начин на плащане, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Доставчикът цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. Ползвателят получава заедно със стоката касова бележка и документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Когато плащането се извършва чрез Наложен платеж, купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща цената на поръчката и цената на доставката), което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към клиента), който служи за разписка. С подписването на протокола за приемо-предаване, клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчикът сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка.

VII. Договор

Договорът за продажба от разстояние между Доставчикът и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Доставчикът. При извършване на поръчка, клиентът получава потвърждение, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, Доставчикът има право да се свърже с клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Доставчикът не носи отговорност в случай на неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

В случай, че клиент е избрал да заплати стоката с Наложен платеж, договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато:

  • Клиентът не заплати фактурата на куриера в момента на доставката.
  • Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на  телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването доставката.

VII. Доставка на поръчана стока

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер.

Доставки се извършват само на географската територия на България. При доставката получателят подписва стокова разписка за приемо-предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Доставката се извършва в сроковете, описани в сайта, в зависимост от избраната куриерска компания. При извънредни обстоятелства Доставчикът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира потребителя.

Стоките се доставят на получателите на ръка срещу подпис,. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Доставчикът или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера клиентът може да получи поръчката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Доставчикът или куриера и невъзможност да се установи контакт с клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

IX. Връщане и рекламации на стоки

Клиент има право да върне продуктите, поръчани от remontnachasovnizi.com в рамките на 14 дни от датата на доставката на продукта.

Приемайки Условията за ползване, Потребителят изрично декларира съгласието си да се възползва от един от предложените от Доставчикът методи при възстановяването на суми – по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки, при условие, че това не е свързано с допълнителни разходи за Потребителя.

  • За да бъде приет върнатият продукт е необходимо: Да ни уведомите за намерението си да върнете продукта и да уточните с нас начина на възстановяване на сумата и връщане на продукта. Въпроси за рекламации и връщане може да отправяте на email stoyanov.k@gmail.com или тел. 0887852416.
  • Потребителят е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейното качество. Не трябва да е нарушена целостта и на поставения етикет.
  • При неизпълнение на тези условия Доставчикът запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената сума от Потребителя.
  • Клиентът има право да получи само стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.
  • При рекламация или връщане на продукт/и, включен/и в поръчка с безплатна доставка, Доставчикът си запазва правото да удържи цената на доставката от предвидената за връщане сума.
  • В случай, че клиентът открие явни недостатъци на стоката, той може да върне артикула и да поиска връщане на парите. Рекламация на стоката трябва да се предяви веднага щом е открит дефект. В този случай доставката е за сметка на Доставчикът.

Доставчикът предлага стоки втора употреба, поради което няма възможност да заменя върнати при рекламация артикули със същите. Съответно при рекламация Доставчикът може да върне заплатената от клиента цена на артикула съгласно описаната по-горе процедура.

Доставчикът ще Ви възстанови заплатената сума възможно най-бързо и не по-късно от 14 дни след получаване на стоката обратно. Връщането на парите става по един от следните начини:

– По банков път, на посочената от клиента банкова сметка (IBAN);

При рекламация или връщане на продукти, включени в поръчка, която ползва отстъпка или промоционални ваучери, Доставчикът си удържа отстъпката.

В случай, че потребителят реши да се оттегли от договора за покупко-продажба от разстояние и не желае нито един от артикулите от поръчката, разходите относно куриерската услуга са за сметка на Доставчика. В случай, че потребителят желае да върне само част от артикулите, разходите относно куриерската услуга са за негова сметка.

X. Други

Доставчикът се ангажира да предоставя само стоките, представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности и цени на стоките, е валидна единствено и само в момента на представянето й, като Доставчикът си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на клиента е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други.

В случай, че ползвателят се е абонирал доброволно за информационния бюлетин, Доставчикът има право да му изпраща бюлетин на предоставения имейл адрес. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаването му чрез страницата на своя профил в сайта, или като използва включения в информационния бюлетин линк за отписване.

Настоящите общи условия важат за продажба на стоки на крайни клиенти, с цел лична употреба.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Възникнали спорове Доставчикът се стреми да решава винаги по приятелски начин, а в случай, че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или онлайн на плаформата на ЕС за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители: ec.europa.eu/odr.

Доставчикът не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да възникнат на сайта, поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, технически причини или други.

Доставчикът си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.